Propozice PBGT 2021

Termíny a místa

 • 16. června (středa) – Loreta Golf Club Pyšely
 • 21. července (středa) – Beroun Golf Club
 • 11. srpna (středa) – Golf & Spa Resort Konopiště
 •  2. září (čtvrtek) – Golf Resort Kunětická Hora
 • 22. září (středa) – Greensgate Golf & Leisure Resort
 •  7. října (čtvrtek) – Golf Resort Black Bridge 

Vyhlašované kategorie

 • společná HCP 0–12
 • společná HCP 12,1–24
 • společná HCP 24,1–36
 • společná HCP 36,1–54 
 • nejlepší žena

Podmínky účasti

 • platná handicapová karta
 • hráči pod 18 let hrají pouze na úpravu HCP
 • pozvánka na daný turnaj

Vrchní rozhodčí, soutěžní výbor

 • vždy ustanoven individuálně pro daný turnaj po dohodě s pořádajícím klubem

Ceny

 1. V každém turnaji 
  • Vyhlášeni a oceněni budou hráči (hráčky) ve čtyřech kategoriích (HCP 0–12; HCP 12,1–24; HCP 24,1–36; HCP 36,1–54), vždy tři z nejvyšším dosaženým počtem stablefordových bodů, a zvlášť nejlepší žena. Vyhlášeni budou také nejúspěšnější ve vložených soutěžích Nearest to Pin a Longest Drive společných pro muže i ženy.
 2. Za celou Premier Business Golf Tour
  •  Ve čtyřech kategoriích (HCP 0–12; HCP 12,1–24; HCP 24,1–36; HCP 36,1–54) bude vyhlášen vítěz – hráč s nejvyšším bodovým součtem tří nejlepších výsledků dosažených v jednotlivých turnajích (viz Technická ustanovení č. 4 + č. 5) a obdrží trofej pro absolutního vítěze dané kategorie. Hráč s HCP 0–36, který získá nejvíc bodů v započítávaných turnajích, navíc dostane putovní pohár pro absolutního vítěze tour.

Organizační ustanovení

 • V průběhu jednotlivých turnajů bude podáváno občerstvení a po ukončení hry proběhne závěrečný raut a budou vyhlášeny výsledky.

Technická ustanovení

 1. Hraje se CANNON START 1 x 18 jamek systémem Stableford na úpravu HCP.
 2. Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel.
 3. Vítězem jednotlivého turnaje se stává hráč(ka) s nejvyšším počtem netto stablefordových bodů. V případě rovnosti výsledku rozhodne o pořadí:
  1. lepší výsledek na jamkách číslo 10 až 18 (13 až 18, 16 až 18, na jamce č. 18)
  2. los
 4. Určování celkového pořadí v jednotlivých kategoriích je následující:
  1. v jednotlivých turnajích získává každý hráč body podle svého umístění. K 1. místu v kategorii náleží 25 bodů, 2. místu 22 bodů, 3. místu 20 bodů a dále 4. místu 19 bodů, 5. místu 18 bodů, 6. místu 17 bodů, ... 22. místu 1 bod. Pokud bude v kategorii více než 22 účastníků, od 23. místa obdrží hráči za turnaj 0 bodů – shodně, jako když se turnaje nezúčastní
  2. do celkového pořadí se započítávají tři nejlepší výsledky (body za pořadí) z odehraných turnajů Tour
  3. celkovým vítězem kategorie se stává hráč s nejvyšším počtem bodů za dosažené pořadí ze tří turnajů; při přestupu hráče v průběhu Tour z jedné kategorie do jiné se převádějí body získané v dané kategorii, hráč je vždy hodnocen v kategorii dle svého aktuálního handicapu, se kterým vstupuje do daného turnaje.
 5. V případě rovnosti bodů při určování Absolutního vítěze rozhoduje:
  1. absolutně nejlepší pořadí v jednom z turnajů
  2. vyšší součet stablefordových bodů v započítávaných turnajích
  3. nejvyšší počet stablefordových bodů v jednom z turnajů
  4. rozehrávka do prvního rozhodnutí (Sudden Death)
 6. Hráči jsou povinni být na startu 5 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace.
 7. Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem.
 8.  Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.

Celkové pořadí
Společná HCP 0–12
# Hráč 16. 6. 21. 7. 11. 8. 2. 9. 22. 9. 7. 10. Celkem
1 KHOLL Evžen 25 20 18 63
2 HORÁK Miroslav 25 17 20 62
3 ŠEBESTYÁN Martin 17 18 22 18 17 58
4 WASSERBURGER Bedřich 18 25 11 54
5 ČÍŽEK Jiří 16 20 10 15 16 52
6 PŘEČEK Pavel 20 16 14 13 50
7 NOVÁK Vladimír 0 9 15 22 46
8 BERÁNEK Martin 20 25 45
9 KOMOROUSOVÁ Lucie 17 7 12 36
10 KUPKA Dalibor 16 16 32
Společná HCP 12.1–24
# Hráč 16. 6. 21. 7. 11. 8. 2. 9. 22. 9. 7. 10. Celkem
1 KOROL Jiří 16 25 22 18 65
2 HELIKAR Martin 1 0 5 25 15 45
3 LANK Karel 20 12 13 0 45
4 VĚTROVCOVÁ Vilma 25 18 43
5 VOLNÁ Danuše 16 13 14 43
6 ČERNOCH Oldřich 11 0 19 12 42
7 BOŠEK Jiří 12 13 15 5 40
8 HORÁK Milan 11 16 12 39
9 LÉBR Josef 20 18 0 0 38
10 ORŠOVÝ Vladimír 17 16 33
Společná HCP 24.1–36
# Hráč 16. 6. 21. 7. 11. 8. 2. 9. 22. 9. 7. 10. Celkem
1 BRAŠNOVÁ Milada 18 22 19 20 5 61
2 NOVOTNÝ Petr 25 17 14 56
3 TOMŠŮ Pavel 12 22 22 4 56
4 MOTTLOVÁ Zdeňka 16 25 14 10 55
5 SCHREIBER Pavel 17 18 17 52
6 MAJOR Martin 16 15 15 46
7 JEŽEK Lubomír 22 22 44
8 ŠTĚDRÁ Eva 20 12 11 43
9 KURZOVÁ Bianca Maria 8 25 9 42
10 KOTRUS Jozef 11 15 16 42
Společná HCP 36.1–54
# Hráč 16. 6. 21. 7. 11. 8. 2. 9. 22. 9. 7. 10. Celkem
1 MARKVART Jiří 25 19 19 63
2 LEVOROVÁ Dana 17 22 19 20 61
3 MARKVARTOVÁ Eva 18 17 20 55
4 ČADA Jan 25 22 47
5 ŠTĚPÁN Rostislav 25 16 41
6 SALAVA Petr 19 18 37
7 HAVEL Jan 15 15 30
8 VOCEL Jan 25 25
9 PÍSAŘÍKOVÁ Iveta 25 25
10 PODROUŽEK Otakar 22 22